TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5355753557535575355753557
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089875350898753508987535089875350898753508987535089875350898753

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์. NATCCO จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์. NATCCO จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน. FSCT เมื่อวันที่ 5 พ.พ.2561 ณ ห้องประชุม 601
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM