TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1829182918291829
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218602032186020321860203218602032186020321860203218602032186020
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่
         
      โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์" โดยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ประจำจังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM