TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
125821125821125821125821125821125821
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5740241157402411574024115740241157402411574024115740241157402411

โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่

      โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์" โดยทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM