TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2152215221522152
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3196651331966513319665133196651331966513319665133196651331966513
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ. 61
         
        เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" กล่าวเปิดการอบรม โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ นายปรีชา ดุลยการัณย์ นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ และ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการ 
      โดย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช นำเสนอเรื่องการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง ชสอ. และ นางสาวณิชาพร สังฆะโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำเสนอเรื่อง เทคนิคตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ณ รร.หาดใหญ่ พาราไดส์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM