TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1755175517551755
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218594632185946321859463218594632185946321859463218594632185946
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 , 4.35 และ 4.50 ต่อปี (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยผันแปรตามอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 61 เป็นต้นไไป
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM