TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1582158215821582
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218577632185776321857763218577632185776321857763218577632185776
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
         
        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM