TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5387253872538725387253872
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089906850899068508990685089906850899068508990685089906850899068

ชสอ. มอบเงินสนับสนุนเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ  และมอบเงินสนับสนุน 10,000.- บาท  ให้กับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง โดยมีนายสมควร  ทองฤทธิ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จำกัด  รับมอบ  ณ  โรงแรมชัยนาทธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  2561 การจัดสัมมนา   ครั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนวิทยากร คือ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  รองประธานกรรมการ  บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่ กับการบริหารความเสี่ยงปี 2561  และนายอุทัย  ศรีเทพ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  บรรยายเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์กับฌาปนกิจ  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์เครือข่ายส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน
วันที่เขียนข่าว : 15 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM