TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1143511435114351143511435
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3198722631987226319872263198722631987226319872263198722631987226
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น "(ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ...." วันที่ 4 มี.ค. 2561 ณ สานักงาน ชสอ.
         
 
 
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1520236890doc20180305.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM