TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1602116021160211602116021
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060588250605882506058825060588250605882506058825060588250605882





สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น "(ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ...." วันที่ 4 มี.ค. 2561 ณ สานักงาน ชสอ.
[เอกสารแนบ]

 
วันที่เขียนข่าว : 05 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM