TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12-30 มี.ค. 2561 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
     ด้วยปรากฏว่าตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 45 (8) และข้อ 52 คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 
     โดยผู้ที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชั้น 1 สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 12 -30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224 และ 225
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 09 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM