TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2049320493204932049320493
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5061035150610351506103515061035150610351506103515061035150610351

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

    พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จำกัด จำนวน 55 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง "กฎหมายใหม่สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และความรับผิดชอบของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 601
วันที่เขียนข่าว : 16 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM