TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
130069130069130069130069130069130069
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993037539930375399303753993037539930375399303753993037539930375

เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหกรณ์ เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และยื่นหนังสือการแสดงความคิดเห็นในร่าง พรบ.สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 กทม.
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM