TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1313131313131313
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5740592857405928574059285740592857405928574059285740592857405928

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมาาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

    ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมาาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ. ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ร่วมงานกว่า 1000 คน จาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท พร้อมของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2560 จำนวน 19 ท่าน
วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM