TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1141011410114101141011410
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101203731012037310120373101203731012037310120373101203731012037
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย ACCU ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
         
 
วันที่เขียนข่าว : 21 มิ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1529574073Invitation Letter ACCU Forum 2018.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM