TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ต.ค. 61 ณอาคารสำนักงาน ชสอ.
         
ชสอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยแจ้งความจำนงในใบตอบรับเข้าร่วมงานฯ ไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือทาง e-mail : prfsct@fsct.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321
 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
เอกสารแนบ:
1536218993scan0763-2.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM