TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน จากกรณีที่มีข่าวว่า ชสอ. มีปัญหาสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน
         
 
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ก.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1536565136doc2018091014356.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM