TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1544154415441544
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5740615957406159574061595740615957406159574061595740615957406159

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการาออม หัวข้อ "เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า" เนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2561
 
•  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ "นายนนท์ สนทมิโน"
 
•  รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของ "ทีมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด"
 
 
•  รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานของ "นางสาวสุธาวดี นาคะโร"
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM