TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
480480480
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210088832100888321008883210088832100888321008883210088832100888
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
         
      ชสอ. จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 มีระเบียบวาระเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ ชสอ. และขอความเห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
รับชมภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
 
วันที่เขียนข่าว : 29 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM