TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4631646316463164631646316
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074045150740451507404515074045150740451507404515074045150740451

ชสอ.จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.

     ชสอ. จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” และมอบกระปุกออมทรัพย์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการออม 3 รางวัล โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย กรมส่งเสริมหกรณ์ นางสาวฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายทรงธรรม ปิ่นโต ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ.
 
     ในช่วงบ่าย มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์" โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ นายนิรันดร์ จินดานาค ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด นายชัยยา ตีบไธสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ถุงเท้าไทย จำกัด และ ดร.มนัส ชูผกา กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จำกัด รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ "เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า" มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน โดยมี นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
รับชมภาพบรรยากาศ คลิก >> https://photos.app.goo.gl/S9MddNHbYqf5s4mP6
วันที่เขียนข่าว : 01 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM