TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5206052060520605206052060
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089725850897258508972585089725850897258508972585089725850897258

ชสอ.มอบของที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด (แห่งใหม่)

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบของที่ระลึกแสคงความยินดี และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด (แห่งใหม่) โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพขรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เขียนข่าว : 10 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM