TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
121679121679121679121679121679121679
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5739827057398270573982705739827057398270573982705739827057398270

สสคอ. และ สส.ชสอ. ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านจำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาระบบของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM