TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4802548025480254802548025
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089322750893227508932275089322750893227508932275089322750893227

ชสอ.ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ พันตำรวจโทชำนาญ คงชู ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด และคณะ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องแนวทางการบริหารงานด้านสินเชื่อ ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM