TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1833218332183321833218332
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060819250608192506081925060819250608192506081925060819250608192

การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]
         ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
         โดยจะมีการติดตั้งป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้กับสหกรณ์ที่ได้รับคัดเลือก
 
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM