TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5157051570515705157051570
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089676950896769508967695089676950896769508967695089676950896769

ชสอ.ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี

         รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ในโอกาสวันครบรอบ 18 ปี วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงทพมหานคร 
 
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM