TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขยายเวลารับสมัคร!! โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3
         
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
      ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามแนบท้ายประกาศ ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
          ทั้งนี้ ชสอ. แจ้งขยายระยะเวลารับสมัคร จากเดิม วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขยายเวลาเป็น วันที่ 4 มราคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ www.fsct.com ต่อไป
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 
 
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15433049216113_16.1-1.3.62_rs.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM