TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2074207420742074
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3196643531966435319664353196643531966435319664353196643531966435
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
      ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามแนบท้ายประกาศ ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
          ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 
 
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15433049216113_16.1-1.3.62_rs.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM