TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3
         
    ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ วันที่ 16 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 
     ชสอ. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1547026220doc201901091014.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM