TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6342634263426342
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3397270233972702339727023397270233972702339727023397270233972702

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย นางกัลยา หัชลีฬหา ประธานกรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และในวันเดียวกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตราด จำกัด เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการให้บริการของ ชสอ.
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM