TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สหกรณ์" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
       โดยสามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่ฝ่ายธุรการฯ  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์คโทรศัพท์ 0-2301-1192-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1548927078detail31012019.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM