TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอยกเลิกการจัดโครงการเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
         
 
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1549363442Epson_1541.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM