TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1279127912791279
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525785035257850352578503525785035257850352578503525785035257850

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 24 วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
[เอกสารแนบ]
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 24  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
       ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM