TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1261126112611261
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525783235257832352578323525783235257832352578323525783235257832

ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]
       ตามที่ ชสอ. ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งได้เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคคลที่เหมาสมแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM