TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมการสัมมนา "แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายใหม่" วันที่ 22 มี.ค. 62 ณ อาคารสวัสดิการฌปนกิจสงเคราะห์(สฌ.สอ.)
         
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1552030877doc.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM