TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
141359141359141359141359141359141359
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754589157545891575458915754589157545891575458915754589157545891

ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 19 เม.ย. 62

     รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายประยุทธ์ แก้วอาษา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด และคณะ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเพื่อเสริมสร้าง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของ ชสอ. ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่เขียนข่าว : 19 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM