TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
124898124898124898124898124898124898
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3992521039925210399252103992521039925210399252103992521039925210

ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานยุคเริ่มต้นเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 26 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM