TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5345253452534525345253452
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089864850898648508986485089864850898648508986485089864850898648

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. วันที่ 26 มิ.ย. 62 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี

      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงจินตนา ชูเกียรติศิริ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด และคณะ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ในเรื่องการลงทุน และระบบโปรแกรมสำหรับสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาระบบการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 26 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM