TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1245124512451245
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525781635257816352578163525781635257816352578163525781635257816

ชสอ. เข้าร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานสหกรณ์ใหม่ เลขที่ 492/2 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 เขตปทุมวัน กทม.
วันที่เขียนข่าว : 01 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM