TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
298799298799298799298799298799298799
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783718437837184378371843783718437837184378371843783718437837184

ชสอ. สนับสนุนทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาลัยทั่วไป
        ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยทั่วไป โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังเอกสารแนบท้าย
 
 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM