TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
710710710
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523517935235179352351793523517935235179352351793523517935235179

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายสุรพล กมุทชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด นำโดย นายสมชัย อำภา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ
 
       เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้า กับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.อุทัยธานี พร้อมเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก และมอบของที่ระลึกให้กับ สอ.ครูอุทัยธานี จก. และ สอ.ครูนครสวรรค์ จก. ณ สำนักงานสหกรณ์ จ.อุทัยธานี
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM