TH | EN

     

ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2562
 
• แบบเสนอชื่อนักวิชาการ [ดาวน์โหลด]
• แบบเสนอนักบริหาร [ดาวน์โหลด]
• แบบเสนอนักปฏิบัติการ [ดาวน์โหลด]
 
 
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM