TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4508450845084508
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3468258434682584346825843468258434682584346825843468258434682584

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส ชสอ. ครบรอบ 47 ปี
       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 47 และฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 47 ปีการก่อตั้ง ชสอ. และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM