TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1446144614461446
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480914234809142348091423480914234809142348091423480914234809142

โครงการฝึกอบรม "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" วันที่ 27-29 พ.ย. 62 ณ จังหวัดสงขลา
        ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์(สาย1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
        จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ฟรีค่าลงทะเบียน สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน โดยสามารถส่งใบตอบรับที่แนบมาด้วย ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธารัตน์ โสภา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 316
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM