TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
120401120401120401120401120401120401
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3908758139087581390875813908758139087581390875813908758139087581

ชสอ. ขอเรียนแจ้งผลการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง "การให้กรรมการสหกรณ์ในสถานประกอบกิจการไปประชุมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา"
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 01 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM