TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1663166316631663
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480935934809359348093593480935934809359348093593480935934809359

ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด โดยมี นางศรีอนงค์ ใคร้มา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ จากนั้น เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 5 จำกัดโดยมี นางนัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมี นายสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการ และนายวิทยา ปาอินทร์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 02 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM