TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6594659465946594
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3397295433972954339729543397295433972954339729543397295433972954

คณะ ชสอ. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สภาที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั่วประเทศ ร่วมกับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ ชสอ. ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก ในปี 2562 นี้ มียอดเงินทำบุญจำนวน 1,726,100 บาท
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 28 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM