TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6343634363436343
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3397270333972703339727033397270333972703339727033397270333972703

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
        ด้วย สส.ชสอ. มีความประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ทำการสมาคม ชั้น 6 อาคาร สฌ.สอ. เลขที่199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1048
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 06 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM