TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1668166816681668
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3419719134197191341971913419719134197191341971913419719134197191

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 19 ปี
        ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารงาน ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าของที่ระลึก นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 19 ปี ณ สำนักสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 18 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM