TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1783178317831783
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3538819835388198353881983538819835388198353881983538819835388198

ชสอ. จัดสัมมนา "7 ประกาศ กฎกระทรวง : กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์" ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ชสอ.
[เอกสารแนบ]
       ด้วย ชสอ. กำหนดจัดสัมมนา “7 ประกาศ กฎกระทรวง : กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7
อาคารสำนักงาน ชสอ.
 
        โดยขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับส่งไปยัง ชสอ . ทาง โทรสารหมายเลข 0 2496 1177, 0 2496 1188 หรือ ทาง Email: sittichaip@fsct.com ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
คุณสิทธิชัย พิกุลแกม โทร. 08 3018 4151
 
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM