TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4695446954469544695446954
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074108950741089507410895074108950741089507410895074108950741089

ชสอ. สรุปข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของขบวนการสหกรณ์เสนอขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการ จำนวน 7 ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://www.fsct.com/document/document19122019.pdf
 
วันที่เขียนข่าว : 19 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM