TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1977197719771977
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493316034933160349331603493316034933160349331603493316034933160

ประกาศ สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย จก. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบ
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
        ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2104 4344 ต่อ 1501-1504 หรือทาง www.postcatsaving.com
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM