TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2020202020202020
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3495446734954467349544673495446734954467349544673495446734954467

ชสอ. เข้าร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีได้

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีได้ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางสาวอนัญญา เก่งกรีฑาพล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กทม.
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM