TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
627627627
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523509635235096352350963523509635235096352350963523509635235096

ประกาศ สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จก. รับสมัคบุคคลรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา
[เอกสารแนบ]
           ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
1. ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี 1 อัตรา
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่ วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 8062, 0 2354 9151-5
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM