TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8756087560875608756087560
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3988798639887986398879863988798639887986398879863988798639887986

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
        วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก มีผู้เข้าร่วม 72 คน 40 สหกรณ์ ณ โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM